MW4IT
Contact Us Home News Links Contact Usmw4it

ul. 11-go Listopada 13
41-303 Dąbrowa Górnicza
telefon

+ 48 517 446 789
e-mail: biuro@mw4it.com.pl


POSNET POSNET POSNET POSNET

FISKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jako autoryzowany przedstawiciel producentów i importerów urządzeń fiskalnych:

FAREX             POSNET             DATECS

 proponujemy Państwu kompleksową usługę fiskalizacji działalności gospodarczej:

• sprzedaż dostosowanego do wymogów Państwa działalności urządzenia fiskalnego i materiałów eksploatacyjnych

• fiskalizację urządzenia

• przystosowanie urządzenia do specyfiki działalności gospodarczej

• zgłoszenie urządzenia fiskalnego do właściwego Urzędu Skarbowego

• szkolenie w zakresie obsługi urządzenia

• przeglądy roczne lub dwuletnie urządzeń fiskalnych

• serwis urządzeń fiskalnych

W 2013 roku zmalał do 20.000 zł limit obrotów, powyżej którego trzeba prowadzić kasę rejestrującą (fiskalną). Limit określany jest proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności! Wzór przeliczenia proporcji: 20.000 zł : 365 dni = 54,79 zł stawka dzienna, liczba dni od daty dokonanej pierwszej sprzedaży/usługi dla osób fizycznych x 54,79 zł stawka dzienna = limit proporcji obowiązku stosowania urządzenia rejestrującego. (Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r.).
Zgodnie z projektem najnowszego rozporządzenia opracowywanego przez Ministerstwo Finansów od 2015 roku wszyscy , stomatolodzy, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki, a także mechanicy samochodowi, mają stosować niezależnie od osiąganych obrotów kasy fiskalne.CENY ZGODNIE Z CENNIKAMI PRODUCENTÓW I OBOWIĄZUJĄCYMI PROMOCJAMI


© mw4it 2011